Septembers Utmaning/Fokus


Vi på HÄLSAN PÅ GOTLAND vill nu utmana dig till Meditation.

Med endast 5 min varje dag under 4 veckor.

Varför?

Jo så här är det, meditation sägs vara bevisat bra för att

  • minska stress

  • sänka blodtryck

  • utveckla tålamod

  • öka glädje

  • förbättra fokus

  • hjälpa dig att hitta din inre balans

  • göra dig medveten om vilka tankar du har

  • befria dig från negativa känslor

  • minska depression