Mår du dåligt av att du har ont?


En av tio har långvarig smärta, är du en av dem? För 15 år sedan hade jag så svåra smärtor och en utmattningsdepression att försäkringskassan frågade mig om sjukpension. Jag vägrade och bestämde mig för att hitta nya vägar och idag har jag inga smärtor alls. Hur gick det till?

Nu påstår jag inte att alla kan få bort sin smärta helt men alla kan minska sitt lidande. Lidande är våra tankar och känslor om smärtan. Jag har en medicinsk bakgrund och arbetar idag som samtalsterapeut med framför allt människor med stress- och smärtproblematik. Jag har utvecklat en ny smärthanteringskurs som bygger på djupgående förändringar. Kursen pågår ett halvår och inkluderar enskilda samtal. Jag vill här dela med mig några av mina tankar kring smärthantering.

När vi har en smärta under en längre tid är det lätt att känna att vi har tappat kontrollen och känna att det är smärtan som bestämmer över oss. Vi kan ge upp och bli passiva men det finns massor att göra!

Du kan ställa dig frågor såsom;

  • - Vad behöver du göra för att må bra? Vårt mående påverkar hur ont vi har. Vad har du för behov? Kanske hoppar du över saker för att du vet att du kortsiktigt får mer ont men långsiktigt kommer du må bättre av det? Du kanske behöver hjälp att ändra dina prioriteringar?

  • - Känns livet meningsfullt? Vad är vikt