Magen

Det är lite över 10år sedan jag vågade ta mitt första riktiga andetag bland folk, i alla fall som vuxen.

Jag hade hållit in min mage och andats med min bröstkorg så länge jag kunde minnas. Bara när jag var ensam eller sov vågade min mage sig ut..

Ni som har gått mina andningsklasser förstår kanske hur det påverkade mig på fler än ett sätt.


Jag kommer ihåg att jag var på yoga och satt i meditationsställning. Läraren instruerade oss att vi skulle slappna av i hela kroppen och andas stort. Men det kunde jag ju inte, magen måste ju hållas.. jag fick istället försöka slappna av i resten av kroppen. Det kändes konstigt.

Några klasser senare (och med lärarens ständigt påminnande om att slappna av över allt) så fann jag mig i Barnets position. Jag låg där och kände mig faktiskt skyddad. Magen var utom synhåll för andra, och jag vågade mig på att andas utan att hålla in magen. Jag andades in och lät istället magen växa. Yogasalen blev det rum där jag praktiserade på att släppa magen, och idag är jag den där läraren som påminner dig. Men jag nöjer mig inte med att påminna dig om att slappna av i hela kroppen, oh nej, under så gott som varje klass får du höra mig instruera dig att du ska andas så att magen växer. Inte hela tiden, men där tillfälle ges och positionerna tillåter magandning.


du mår som du tillåter

Det är en sanning för mig, att din relation till dig själv är det enda du har att arbeta med.

du är fri när magen är fri

Andra människor kan påverka dig och andra situationer kan alltid uppstå, men det är hur du lever i relation med dig själv som påverkar dig mest.


Vad har du för relation till dig själv?

Hur ser din inre dialog ut?

Vad har du för ord om dig själv, på alla olika sätt? Upprepas några ofta? Vilka?

Vad har du för värdegrund gällande dig själv?


Bli medveten om att något som kan kännas så litet, som att hålla in magen, kan påverka dig på enormt många fler och större sätt än du någonsin ämnat. Och börja gärna fundera på hur du skulle leva om du aldrig behövde bry dig igen eller vara rädd att dömmas, värderas eller exkluderas.


..lånar en gammal bild från mitt förra inlägg om just magen.

141 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

..att utvecklas i "min yoga"

Min yoga (den jag leder och lär ut) är så mycket.. Den är rörelse, andning, skratt, acceptans, tillåtelse, nyfikenhet, mod och framförallt ett lugn på insidan. Det är mycket det. All yoga är ju olika,

avundsjuka, rädsla och föreställningar

Varför blockeras vi i vårt flow? Varför låter vi andra människor och småsaker komma emellan oss själva och det vi verkligen vill? Jag tror att avundsjuka, rädsla och föreställningar är treudden som v